Wijzigingen herhalings-cursus i.v.m. uitgave 27e druk van Het Oranje Kruisboekje.

Zoals U in de nieuwsbrief 3-2016 heeft kunnen lezen worden de regels voor de herhalingslessen aangepast.
De gele kaart verdwijnt in 2017, daarvoor in de plaats komt de competentie + presentiekaart. Dit zal tijdens de 1 les nader worden uitgelegd. Graag wel uw gele kaart meenemen in het nieuwe jaar, want in principe dient u de ontbrekende lessen nog te volgen, bijv. als je diploma geldig is t/m 01-04-2017. Mist u bijv. nog lessen 1 en 2 dan kunt u deze in januari 2017 volgen en dan is uw kaart vol en kan deze ingeleverd worden. Hierna wordt overgegaan op de competentiekaart (deze wordt ingevuld door de (kaderinstructeur).

Eerst kreeg je een vinkje op uw presentie kaart, nu krijgt u een aantekening op uw presentie kaart, van uw instructeur, bij gebleken competentie. Met andere woorden U moet aantonen dat u de leerstof ook in de praktijk beheerst.

De lessen 1 t/m 4 en een reanimatie les dienen elk jaar opnieuw gevolgd te worden. Les 5 is een praktijk / inhaal avond voor degenen die de competentiepunten heeft gemist bij de lessen 1 t/m 4.
Les 5 zal bestaan uit:
a)    1e uur theorie
b)    2e uur van het bewijzen dat u de leerstof beheerst voor de les(sen) waar u de competentiepunten niet voor heeft gehaald.

Les 6 en 7 zijn voor AED en Reanimatie (indien nodig les 8).

De lessen bijvoorbeeld in september volgen en daarna weer in januari / februari mag niet meer. Dus niet in het zelfde schooljaar. (Deze tekst is gewijzigd op 14 jan 2017)

Omdat er veel is veranderd in het cursusboek is het verstandig een nieuwe 27e druk aan te schaffen, deze kunnen besteld worden via penningmeester@ehboalmelo.nl  Graag bestellen voor 31-12-2016 en graag vooruit betalen. De boekjes worden uitgereikt tijdens de lessen 1 op 16 en 17 januari 2017.

Geef een reactie