EHBO diploma verlenging.

Contact persoon diploma verlengen

Mw. J.M. Purperhart

 

Wil men het EHBO diploma met AED & Reanimatie behouden dan dient men 5 herhalingslessen te volgen per schooljaar.

 

Wil men het  AED & Reanimatie Certificaat behouden dan dient men 1 herhalingsles te volgen per schooljaar.

Mochten er toch nog vragen ontstaan, kan er contact opgenomen worden via dit E-mailadres: secretaris@ehboalmelo.nl  

 

Het diploma / Certificaat zal alleen verlengd worden als de jaarlijkse contributie is voldaan.