Dienstverlening

Dienstverlening “Contact persoon

Aanmeld Formulier

Drank & Drugs!

 

Medewerkers in het uitgaanscircuit op festivals, maar ook in het onderwijs krijgen in toenemende mate te maken met mensen die onwel of onhandelbaar worden door gebruik van alcohol en/of drugs. Als dit gebeurt, is het belangrijk dat de aanwezige professionals adequaat kunnen reageren.

Dik kans dat je ermee te maken krijgt!

Wat je ook van drank en drugs vindt, de kans is groot dat je er ooit mee te maken krijgt. Als ouder/opvoeder, familielid, als vriend of vriendin of als collega. Zo heeft één op de vier Nederlanders wel eens hasj of wiet gebruikt. Na deze drugs worden XTC, speed en cocaïne in Nederland het meest gebruikt. Het nuttigen van alcohol lijkt haast wel de gewoonste zaak van de wereld. Wanneer de grens van alcoholgebruik echter verschuift naar misbruik, ligt een alcoholverslaving op de loer.
Drugs kunnen een stimulerend, verdovend of waarneming veranderend effect veroorzaken. Het onderwerp roept veel vragen op. Wat doen drugs met je en wat zijn de risico’s? Wanneer ben je verslaafd en wat is er aan te doen?

 

Twentse gemeenten gaan verschillend om met de richtlijn van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR Twente), dat bij een risico op overmatig alcohol en/of drugsgebruik minimaal de helft van de EHBO’ers de aantekening drank en drugs zou moeten hebben.

De richtlijn is een advies, dat de gemeenten wel of niet kunnen opvolgen. Er is geen controle op.

 

Wat kan de EHBO Almelo voor u betekenen ? Onze hulpverleners met het certificaat EHBDD kunnen adequaat omgaan met drank- en/of drugsgerelateerde gezondheidsverstoringen. Ze kunnen deze herkennen, mensen helpen en ze weten op correcte wijze de juiste hulp in te roepen. Ze zijn op de hoogte van levensreddende kennis om de meldkamer goed te woord te staan maar ook om het slachtoffer de juiste hulp te verlenen

 

‘Zware’ EHBO vereist bij Twentse risicofeesten

Evenementen waar risico bestaat op overmatig drank- of drugsgebruik moeten gespecialiseerde EHBO’ers paraat hebben. Dat kost organisaties extra werk en geld. Het kostte de organisatie extra  geld.

De externe hulpverlener moeten soms voor 800 euro worden ingehuurd.

 

Wilt u deze hoge kosten voorkomen, neemt u dan kontakt op met de EHBO Almelo:

Mevr. M. Bohnert -Mulder Coördinatie dienstverlening  /  ehboalmelo@gmail.com /Mobiel: 0619091045

 

Wij hebben ca. 20 gediplomeerde dienstverleners in dienst, die allen in het bezit zijn van het volgende :

  • Een compleet EHBO-diploma (voor zowel volwassenen als kinder-EHBO)
  • Een certificaat sportletsel
  • Een certificaat ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability en Exposure)

Het is een methodiek dat je houvast geeft in stressvolle situaties. Je inventariseert het letsel van een slachtoffer op volgorde van belangrijkheide krijgt hierbij een betere aansluiting op profesionele hulpverlening zodat je weet waar je over praat  bij incidenten tijdens (evenementen) hulpverlening en BHV

  • Een certificaat SBAR.

SBAR staat voor:
Situation – Situatie
Background – Achtergrond
Assessment – Onderzoek
Recommendation – Advies

Slechte communicatie (tussen hulpverleners) kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. Met de SBAR-methodiek breng je op eenvoudige wijze structuur in de communicatie.

  • Een certificaat EHBDD (Drank en drugs)
  • Een certificaat Wandelletsel