Aankoop verenigings gebouw in 1983.

Het toenmalige bestuur in april 1983 trots voor ons clubgebouw naar aanleiding van de aankoop van ons clubgebouw.

V.l.n.r. Mevr. M. van der Togt, Dhr. B. Zigterman,

Mevr. L. Webbink, Dhr. W. Schutte en Dhr. G. Wever

In die tijd moest er nog veel werk verzet worden om het gebouw gebruiksvriendelijk te maken voor het EHBO werk.

Hier kreeg het de naam, en hij draagt deze nog steeds: “De Trekpleister”.

Het trotse bestuur van 1983. Vlnr Mevr. M. van der Togt, Dhr. B. Zigterman, Mevr. L. Webbink, Dhr. W. Schutte en Dhr. G. Wever

HET BESTUUR ANNO 1983