Bankgegevens:

De bankrekeningnummers voor betaling facturen en contributie etc. zijn:

NL36SNSB0908026501 SNS Bank t.n.v. Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken Almelo.
NL 35INGB0000834851 ING Bank t.n.v. Vereniging EHBO Almelo.

Geef een reactie