Herhalingslessen Voorjaar 2022.

 

De lessen beginnen ’s avonds stipt om 19:00 uur en duren tot 21:00 uur.

Bij evt. verhindering (noodgeval/overmacht) uiterlijk op de lesdag voor 18:45 uur contact opnemen met Margo Purperhart 06-25114890

Voorjaarsvakantie: 19 t/m 27 februari 2022 (week 8)

Voor ALLE lessen dient u zich op te geven via mail: cursus@ehboalmelo.nl
( Graag opgeven uiterlijk 2 weken voor begin herhalingsles )

Zonder opgave voor de lessen 1 t/m 5 kunt u NIET deelnemen aan deze lessen en wordt u ook niet toegelaten.

Competentie

Uitleg behalen van competenties tijdens herhalingslessen

Om de kwaliteit van het diploma Eerste Hulp te kunnen waarborgen is een aantal vaardigheden ofwel competenties opgesteld, waarmee de cursist leert op welke wijze de hulp optimaal en adequaat wordt verleend. Na het behalen van een Diploma Eerste Hulp worden de competenties tijdens de herhalingslessen opnieuw getoetst en verdiept.

De vaardigheden/competenties die geleerd en getoetst worden, zijn:

Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp en Vervoer
Stoornissen in het bewustzijn + Koortsstuip
Stoornissen van de ademhaling
Reanimatieles
Actieve bloedingen + zwachtelen
Shock
Wonden + Brandwonden
Elektriciteitsongevallen
Kneuzing en verstuiking
Ontwrichting en botbreuk (Nek en rug(zach))
Oogletsels + Oor en neus (voorwerpen)
Tandletsels
Oververhitting
Onderkoeling
Bevriezing
Vergiftiging
Insectenbeten e.d.

Deze vaardigheden omvatten zowel theoretische als praktische aspecten. Beide aspecten van de vaardigheden worden per cursist door de docent getoetste en afgetekend, zodat de kwaliteit en de kennis van de EH-verlener gewaarborgd blijft.

 2022 Maandagavond

19:00 – 21:00

Feja Schonewille

 

 

 

 Herhalingslessen begin 2022 Boek 28e druk
Les Datum Onderwerpen Pagina
1 31 januari Eerste hulp: de eerste schakel in de

hulpverleningsketen.

Verleen verantwoorde eerste hulp

14 t/m 36
5 7 februari

 

Bewusteloos en geen (normale) ademhaling.

Herhaling reanimatie + AED volwassenen.

Reanimatie van drenkelingen en kinderen.

37 t/m 47

(max. 8

cursisten)

6 14 februari

 

Bewusteloos en geen (normale) ademhaling.

Herhaling reanimatie + AED volwassenen.

Reanimatie van drenkelingen en kinderen.

37 t/m 47

(max. 8

cursisten)

7

28 februari

Bewusteloos en geen (normale) ademhaling.

Herhaling reanimatie + AED volwassenen.

Reanimatie van drenkelingen en kinderen.

37 t/m 47

(max. 8

cursisten)

2

7 maart

 

Bewusteloos en normale ademhaling.

Levensbedreigende letsels en ziekten

met gevolgen voor de ademhaling.

48 t/m 62

3

14 maart

Letsels met gevolgen voor de circulatie.

Ziekten  met gevolgen voor de circulatie.

Letsels en ziekten met gevolgen voor het bewustzijn.

63 t/m 84

4 21 maart

 

Overige letsels en ziekten.

Letsels aan oog, oor, neus en mond.

Steken en beten.

Ziekteklachten en kinderziekten.

85 t/m 120