Herhalingscursus Najaar 2024.

EHBO Herhalingslessen Najaar 2024

De lessen beginnen ’s avonds stipt om 19:00 uur en duren t/m 21:00 uur.

bij evt. verhindering (noodgeval/overmacht) uiterlijk op de lesdag voor 18:45 uur contact opnemen met Margo Purperhart 06-25114890

Voor ALLE lessen dient u zich op te geven via mail: cursus@ehboalmelo.nl
( Graag opgeven uiterlijk 2 weken voor begin herhalingsles )

Zonder opgave voor de lessen 1 t/m 5 kunt u NIET deelnemen aan deze lessen en wordt u ook niet toegelaten.

Competentie

Uitleg behalen van competenties tijdens herhalingslessen

Om de kwaliteit van het diploma Eerste Hulp te kunnen waarborgen is een aantal vaardigheden ofwel competenties opgesteld, waarmee de cursist leert op welke wijze de hulp optimaal en adequaat wordt verleend. Na het behalen van een Diploma Eerste Hulp worden de competenties tijdens de herhalingslessen opnieuw getoetst en verdiept.

De vaardigheden/competenties die geleerd en getoetst worden, zijn:

Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp en Vervoer
Stoornissen in het bewustzijn + Koortsstuip
Stoornissen van de ademhaling
Reanimatieles
Actieve bloedingen + zwachtelen
Shock
Wonden + Brandwonden
Elektriciteitsongevallen
Kneuzing en verstuiking
Ontwrichting en botbreuk (Nek en rug(zach))
Oogletsels + Oor en neus (voorwerpen)
Tandletsels
Oververhitting
Onderkoeling
Bevriezing
Vergiftiging
Insectenbeten e.d.

Deze vaardigheden omvatten zowel theoretische als praktische aspecten. Beide aspecten van de vaardigheden worden per cursist door de docent getoetste en afgetekend, zodat de kwaliteit en de kennis van de EH-verlener gewaarborgd blijft.

 

 

 

 2024 Maandagavond

19:00 – 21:00

Feja Schonewille

 Herhalingslessen Najaar 2024 Boek 28e druk
Les Datum Onderwerpen Pagina
1  

9 september

Algemeen / verleen verantwoorde eerste hulp /

beoordelen bewustzijn

 

2 16 september Letsels en ziektes met gevolgen voor de ademhaling

3  

23 september

Letsels en ziektes met gevolgen voor het bewustzijn

en circulatie

4

30 september

Overige letsels en ziektes

5 7 oktober  

Reanimatie + AED

(max. 8

cursisten)

6

14 oktober

Reanimatie + AED

(max. 8

cursisten)

7

 

21 oktober Reanimatie + AED

(max. 8

cursisten)