Eerste Hulp Bij drank en Drugs (EHBDD)

De jaarlijkse herhalingsles EHBDD start op 15-06-2021 van 19:00-21:00 uur.

Deze les is gratis voor dienstverleners.

Ben je geen dienstverlener dan betaal je € 25,- voor deze avond
(mits dat je een geldig certificaat Eerste Hulp Bij Drank & Drugs hebt).

EHBDD
Het omgaan Met drank en/of drugs slachtoffer.
Hoe ga je er mee om en wat je wel en niet moet doen.
______________________________________________________________________________________________

EVENEMENTENEERSTE HULP BIJ DRANK EN DRUGS (EHBDD)

 

Het gebruik van drank en drugs neemt de laatste paar jaar steeds meer toe. Tegenwoordig is het gebruik van middelen niet ongewoon en zie je het gebruik toenemen bij evenementen en het uitgaanscircuit. Wanneer een gebruiker de middelen en de uitwerking kent geeft dit doorgaans weinig problemen. Overmatig gebruik van drank en drugs kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke situaties. Vooral de groep onervaren gebruikers ofwel nieuwe gebruikers, dit zijn vaak jongeren, die experimenteren met middelen en hun gevoelens, hierdoor kunnen de gebruikte middelen andere binnen komen dan dat de gebruiker had verwacht door verkeerde dosering of combineren van verschillende middelen. Ook de gemoedstoestand van de gebruiker kan invloed hebben op de uitwerking van het gebruikte middel. Dit kan leiden tot gevoelens van angst of onrust door de inname van verdovende of stimulerende middelen. Het, overmatige, gebruik van drank en drugs kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker zelf maar ook voor de omgeving. Dit is niet alleen voor de gebruiker een belasting maar ook de omgeving die een specifiekere zorgvraag zal hebben. Dit vraagt een andere aanpak dan de standaard eerste hulp bij ongelukken. Als eerste is het kennis van de middelen erg belangrijk en welke uitwerkingen kunnen de verschillende middelen hebben. Maar ook andere kleding dan de standaard EHBO-kleding die de hulpverleners van EHBO Hengelo aan hebben. De Fluor gele kleding die wordt gedragen door onze EHBO’ers kan juist bij sommige middelen angstige gevoelens opwekken bij de gebruiker die hulp behoefd.

Dit is ook de reden dan wij u vragen Specifiek aan te geven of u een eis heeft in de vergunning om EHBDD’ers aanwezig te hebben wij Uw evenement.

De EHBO’ers met EHBDD-certificering hebben meer kennis over de volgende gebieden:

Kennis over middelen
Signaleren, reageren en triageren
Invloed sociale omgeving
Kennis over gebruikersmethoden
Preventie
Specifieke EHBO-kennis (en praktijk)
Door deze extra kennis bij onze EHBO’ers met EHBDD-certificering lijdt dit tot een betere hulpverlening aan uw gasten of bezoekers. Door betere kennis en andere herkenbare kleding zal hierdoor minder onnodige beroepen worden gedaan op ambulancedienst en/of politiediensten.

Daarom heeft EHBO Almelo gekozen om EHBO’ers ook op te leiden met Eerste Hulp bij drank en drugs ofwel EHBDD-certificering. Zodat ook de specifieke vraag van de gemeenten kan worden verzorgd.

Wij zien namelijk een toename in de vergunningen met de vraag om EHBO’ers met een EHBDD-certificering. Als deze vraag ook in Uw vergunning staat kunnen wij deze vraag voor u verzorgen.

Let op

Aanvragen voor evenementenondersteuning dient u minimaal 4 weken voor aanvang van het evenement in te dienen.