Nieuwsbrief

 

KONINKLIJKE NEDERLANSE VERENIGING EERSTE HULP
BIJ ONGELUKKEN

 

Nieuwsbrief 

 

Almelo, 10 december 2018                         Nummer 2018-003         

Hierbij doen wij u de laatste nieuwsbrief in de huidige vorm toekomen. Er is een commissie benoemd die de nieuwsbrief in een nieuw jasje zal steken.

Er is een commissie benoemd die de nieuwsbrief in een nieuw jasje zal steken.

Collecte 2019                                                                              

De collecte voor 2019 is aangevraagd bij de gemeente we moeten nog afwachten wanneer wij mogen collecten.

Contributie 2019

De contributie is  voor 2019 vastgesteld op € 40.00 De acceptgiro’s zullen in februari 2019 worden verzonden. U wordt verzocht deze per omgaande te willen voldoen. Aangezien er op 1 april 2019 veel diploma’s moeten worden  verlengd. Indien de contributie niet is voldaan zal het diploma NIET worden verlengd. Dus betaal op tijd.

Hierbij vragen wij uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres om belangrijke zaken aan U door te geven.

Aangezien er geen lessen meer zijn dit najaar wensen wij al onze leden prettige  feestdagen en een voorspoedig 2019.

   

Het Bestuur